Folk skal føle seg hjemme i et Lindal Hus

Lindal Hus. Stølefjell – et moderne og praktisk hus

Lindal Hus

Mange av valgene du tar, enten det handler om hustype, planløsning eller størrelse, er valg du skal leve lenge med. Vår viktigste oppgave i Lindal Hus er nettopp å hjelpe deg med å ta de riktige personlige valgene.

Lindal Hus. Lindal Entreprenør.

Lindal Entreprenør

Lindal Entreprenør er en kunnskapsbedrift. Vi vet alt om å planlegge, prosjektere, bygge og restaurere. Vi tenker løsninger fra første skisse til ferdige arbeidstegninger.

Aktuelt

Vi er på Facebook. Her er våre siste postinger