Send oss gjerne en søknad om sponsormidler. Vi har fire utdelinger i året

Her er kriterier for å søke:

  • Må være en aktivitet, et prosjekt eller et arrangement knyttet opp til barn og unge i alder opp til 19 år. Dette er primærgruppen, men vi vurderer også enkeltutøvere over 19 år.
  • Vi prioriterer søknader fra østre del av Agder fylke.

 

Søknaden må inneholde:

  • Navn på lag, forening, organisasjon eller enkeltutøver.
  • Informasjon om aktiviteter og antall medlemmer.
  • Beløp det søkes om.
  • Informasjon om hva pengene skal gå til.

 

Vi har fire utdelinger i løpet av året. Frist for å søke i 2020:

  • 1. mars 2020
  • 1. juni 2020
  • 15. september 2020
  • 15. desember 2020

 

Vi behandler søknaden kort tid etter fristen går ut og gir tilbakemelding på om du får sponsormidler.
 
Send søknad inn til mathias.stebekk@lindalgruppen.no.