Category
Næringsbygg

Tilbygg Guds Menighet på Vegårshei

Mars 2019 overleverte vi et flott tilbygg til Guds Menighet på Vegårshei.

Tilbygget har en grunnflate på 585 kvm og inneholder blant annet en ny storsal og spisesal.

Arkitekt: Jan Willy Jensen