Category
Næringsbygg

Næringsbygg, Tvedestrand

Næringsbygg for Infraparken AS. Kontorer, kantine, fellesrom og lagerbygg. Ferdig juni 2021.