Category
Næringsbygg

YX Brokelandsheia

Totalentreprise på oppføring av ny bensinstasjon på totalt 385,2m2 BTA uten overbygde arealer på Brokelandsheia, Gjerstad kommune.

Ferdig juni 2016