YX Brokelandsheia. Lindal Hus YX Brokelandsheia. Lindal Hus YX Brokelandsheia. Lindal Hus YX Brokelandsheia. Lindal Hus YX Brokelandsheia. Lindal Hus
Category
Næringsbygg

YX Brokelandsheia

Totalentreprise på oppføring av ny bensinstasjon på totalt 385,2m2 BTA uten overbygde arealer på Brokelandsheia, Gjerstad kommune.

Ferdig juni 2016