Category
Næringsbygg

Vegårshei bo- og omsorgssenter

Entreprenør for bygningsmessige arbeider inkl grunn- og utomhusarbeider.

Entreprisen innebar tilbygg og ombygging av Vegårshei bo- og omsorgssenter. Ferdigstilt sommeren 2016