Category
Næringsbygg

Servicebygg for Bussanlegg As, Oslo

Modulbygg med oppholdsareal.

Ferdig mars 2021.