Category
Hytter, Næringsbygg

Hytte, Stiftelsen Friluftssykehuset

Juni 2018 overleverte vi to hytter til Stiftelsen Friluftssykehuset. Hyttene er satt opp ved siden av Rikshospitalet i Oslo og Sørlandet sykehus i Kristiandsand. De skal brukes som rekreasjon for pasienter og pårørende ved sykehusene.