Doktorgården Lyngør

Komplett rehabilitering av Låve, Bryggerhuset og Hovedhuset.

Ferdigstilt 2018.

Arkitekter Hovedhuset og Bryggerhuset:

Kastler Skjeseth Architects

Arkitekter Låven:

SKAARA Arkitekter AS v/ siv. ark MNAL Kim Skaara + medarbeider: siv. ark MNAL Ed Berentsen.

 

Category
Hytter