Overleverte nytt tilbygg til omsorgsboliger i Risør

Torsdag overtok Risør kommune den nye tilbygget til Orreveien Ressurssenter. Nå er tre bygg knyttet sammen til en større enhet.

Prosjektleder i eiendomsavdelingen til Risør kommune, Astrid Renate Selen, serverte marsipankake til prosjektleder i Lindal Hus, Trond Glidje.

Overtakelsen ble markert med kake på Ressurssenteret.

– Her har det vært mange hensyn å ta, og vi var litt bekymret for å starte med dette, men det var det ingen grunn til. Lindal Hus, og særlig Kjetil som har vært her med arbeiderne og Trond som har vært prosjektleder, har vært veldig flinke. Ikke en ting har gått galt, skrøt Torunn Ingvaldsen, enhetsleder i Orreveien Ressurssenter, under markeringen.

God byggeprosess

Avdelingsingeniør og prosjektleder for eiendomsavdelingen i Risør kommune Astrid Renate Selen serverte prosjektleder i Lindal Entreprenør, Trond Glidje, marpsipankake. Også hun er fornøyd med byggeprosessen.

– Lindal Entreprenør har vært løsningsorientert og kommunikasjonen med de har vært veldig bra. De har vært forståelsesfulle, hørt på alle innspillene som brukerne og ledelsen har kommet med, og tatt hensyn. Det var noe vi tok opp tidlig, og det har gått veldig fint.

Tilbygget synes hun har blitt bra.

– Jeg er spent på å se ut hvordan helheten blir når uteområdet står ferdig senere i vår, men inne ser det kjempebra ut. Ingen tvil.

Knytter sammen tre bygg

Grunnarbeidet startet i fjor sommer, mens Lindal Entreprenør med anleggsleder Kjetil Strand var i gang fra august. Han forteller at byggeprosessen har gått helt etter planen.

– Det har gått på skinner vil jeg si.

Det nye gråbrune tilbygget på rundt 250 kvadratmeter ligger midt på tunet og knytter sammen tre bygg til en stor enhet. Et nytt fellesrom, møterom, boder og bad har de fått plass til. Samtidig er det gjort noe rehabilitering med bytting av dører og utvidelse av to leiligheter. En ny garasje med plass til tre biler og bod er også satt opp på tunet.

Anleggsleder i Lindal Hus, Kjetil Strand, og enhetsleder ved Orreveien Ressurssenter, Torunn Ingvaldsen, har samarbeidet godt under byggeprosessen.

Strand forteller at de har vært opptil tre personer i perioder på jobb, men fra nyåret har han jobbet alene.

– På dette prosjektet har det vært viktig å ta hensyn til at det bor folk her samtidig som vi bygger, sier Strand og trekker frem godt samarbeid med enhetsleder Torunn Ingvaldsen og de andre ansatte i Orreveien.

Bygget etter idé fra enhetsleder

Det var enhetsleder Torunn Ingvaldsen som kom på idéen for seks år siden. Ønsket hennes var å få til et bygg som kunne fungere mer hensiktsmessig både sosialt og faglig.

– Vi ser at beboerne søker sammen, og knytter du sammen byggene kan de gå ut og føle seg trygg, uavhengig av personalet. Samtidig tror jeg det også vil være en faglig fordel for personalet å kunne være flere sammen.

Men det var ikke like lett å få klarsignal til å gjennomføre ideen.

– Det ble møtt med skepsis først, for mange tenkte at det ville det bli for stort og institusjonspreget og virke mot hensikten i reform 91 hvor likeverd og integrering var viktige stikkord. Spesielt integrering i nabolag var viktig, og mindre boligenheter med en til fire personer har vært et mål fram til i dag.

Med nå står det nye tilbygget klart med bedre plass og fellesrom for aktiviteter, og korridorer som gjør det lettere å ferdes mellom byggene for de 11 beboerne. Ingvaldsen ser fram til å ta det i bruk.

– Dette tror vi blir bra for alle. Vi ser at også andre tenker likt som oss, for nå dukker det opp like modeller flere steder.

Tar vare på småhus-følelsen

Gruppeansvarlig Torstein Nydal ser også fordelene med tilknytning av byggene.

– Det her var jo noe beboerne tok opp selv. De ønsket for eksempel å kunne komme i kontakt med andre beboerne og personalet uten å måtte gå ut på isen om vinteren.

Nydal mener det nye bygget og tilknytning av alle enhetene bidrar til at beboerne enklere mestrer hverdagen.

– Vi har flere som begynner å bli eldre her, og målet er at de skal få bo her så lenge de vil. Nå er det bedre tilrettelagt, sier Nydal som er fornøyd med resultatet.

Torunn Ingvaldsen, Torstein Nydal og Astrid Renate Selen prøver ut fjernkontrollen til garasjeportene.

– Det ser ut som småhusbebyggelse, og det er bra. Samtidig er det veldig lyst og trivelig. Det er estetisk flott, med mye lys og vinduer, og så er det nytt. Det er utrolig hva miljøet rundt oss betyr for atferd. Det gjør at man trives.

Til våren skal det etableres et nytt uteområde foran byggene. Når det står ferdig blir det også en større markering med beboere og ansatte tilstede.