Nærmer seg overlevering

– Kom inn! Camilla Saga, leder i byggekomiteen til Guds Menighet, viser rundt i det nye tilbygget til forsamlingshuset på Vegårshei. Til påske er det klart for innflytting.