Ansatte

Det viktigste vi har i Lindal Hus, er medarbeiderne våre. Hver eneste en av den har kunnskaper og ferdigheter vi trenger daglig, og som utvikles hele tiden.

Jan Lindal
Adm.dir Lindal Gruppen AS
907 70 100
Kjell Rune Lindal
Daglig leder Lindal Entreprenør AS
915 70 100
Morten Lindvik
Arbeidende styreformann/Økonomisjef
900 64 490
Kjersti Kjelstad
Salgs - og administrasjonskoordinator
 909 70 100
Erling Myre
Prosjekt- og anleggsleder
906 70 100
Trond Glidje
Prosjekteringsleder
406 27 502
Ingrid Angeltvedt
Prosjektleder
980 14 199
Tore Solberg
Prosjektleder
954 70 100
Mathias Stebekk
Kontorlærling
901 70 100
Lars Hvideberg Holte
Kalkulator / Planlegger
97043355
Renata Kiroliene
Økonomi / Lønn
450 90 153
Morten Stebekk
Verktøy / Logistikk
95270100
Geir Olav Seland
Mekanikker / Verktøy / Logistikk
90836407
Jan Ole Skjulestad
Prosjekt- og anleggsleder
950 25 899
Runar Ettestøl
Anleggsleder / Tømrer / Betong
481 32 179
Magne Skjulestad
Prosjekt- og anleggsleder
952 00 587
Ulf Steinar Farsjø
Anleggsleder / Grunnarbeider
93414074
Svein Harry Røed
Grunnarbeider
90554440
John Flaten
Tømrer
901 87 811
Torstein Spilling
Kjell Olav Bjørkholt
Stig Østerholt
Patrick Blomberg
Byggmester / Anleggsleder
473 65 075
Joseph M’Bon
Byggmester
99424499
Knut Bakke
Tømrer
958 30 878
Andreas Lindal
Jonas Henriksen
Byggemester / Anleggsleder
469 48 790
Svein Trygve Flaten
Jon Georg Lindal
Kai Remy Jacobsen
Sæmundur Helgason
Leiv Gjesdal
Jøran Skaaland
Tømrer / Lærling
90111429
Odd Inge Bråten
Petter Bilstad
Kjetil Strand
Tømrer
906 35 408
Bjørn Vidar Valle
Gretar Gudlaugsson
Betong anleggsleder
481 81 431
Dan Josephsen
Raymond Kvernvik
Thor E. Gundersen
Knut Jørgen Hope
Thor Erik Nilsen
Tømrer / Betong
47665590
Peter Andersen
Murmester
975 63 026
Nairi Muradjan
Njål Sigve Walle
Slåfør / Logistikk
975 88 918